Našimi hranicami je Vaša fantázia

Sme stavebná firma s pôsobením na Slovensku od roku 2016. Zaoberáme komplexnou výstavbou objektov určených na bývanie, rekreáciu alebo administratívne účely ako aj rekonštrukciou vodných zdrojov a výstavbou plotov.

O nás

Unibuild s.r.o. je stavebná firma, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2016. Spoločnosť sa zaoberá komplexnou výstavbou objektov určených na bývanie, rekreáciu alebo administratívne účely ako aj rekonštrukciou spevenných plôch . Sme schopní obsiahnuť všetky odborné činnosti a výstavbu realizovať v akomkoľvek variante a teréne (hrubá stavba, stavba na kľúč, rekonštrukcia, prístavba, atď.).

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletný servis vrátane murárskych prác, elektroinštalácie, vzduchotechniky, tesárskych prác, čistenie pozemkov od stromov a kríkov a iných prác v náročnom teréne. Spoločnosť pokračuje v tradícií po transformácií zo živnosti ktorá pôsobila na Slovensku už od roku 2012 do roku 2016 kedy sa zmenila na Unibuid s.r.o. Medzi našich spokojných zákaznikov patria spoločnosti,dediny a mestá v rámci celého východného Slovenska.

Medzi investičné projekty patrí Výstavba rodinných domov Ďurďošík - Domy v Geogy.
Spoločonsť plánuje výstavbu rodinných domov na slnečných pozemkoch v intraviláne obce Ďurďošík, ktorá je umiestnená na srategickom mieste od metropoly východu Košíc. Optimálne umiestnenie zabezpečí rýchly prístup do Košíc a pohodu a kľud ako na dedine.

Mapa realizovaných projektov

Rekonštrukcia vodného zdroja Vyšný kručov

Rekonštrukcia vodného zdroja Sveržov

Rekonštrukcia vodného zdroja Okružná

Výstavba Rodinného domu Šaca

Rekonštrukcia RD Tornyosnémeti

Prístavba priemyselnej haly podlahy

Rekonštrukcia SOŠ Ekonomickej

Výstavba chodníka a odvodnenia

Výrub drevín Košice

Výstavba chaty

Výmena kanalizačného potrubia Žel. nemocnica Košice

Autocvičisko

Výstavba Chodníka -zámková dlažba, Výstavba odvodnenie obce Bačka

Výstavba Chodníka -zámková dlažba

Spevnená plocha-zámková dlažba - Dvor

Spevnená plocha - Dvor

Rekonštrukcia obecnných priestorov a odvodnenie

Rekonštrukcia spevnených plôch

Na stiahnutie

01 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
02 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia
03 Návrh na vydanie rozhodnutia o chranenej časti krajiny
04 Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere
05 Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby
06 Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia
07 Návrh na zmenu rozhodnutia o chranenej časti krajiny
08 Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere
09 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
10 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia využívaní územia
11 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chranenej časti
12 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere
13 Ohlásenie drobnej stavby
14 Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác
15 Žiadosť o stavebné povolenie
16 Štítok o povolení stavby
17 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
18 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
19 Žiadosť o povolenie informačných reklamných a propagačných zariadení
20 Žiadosť o povolenie terénnych úprav
21 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
22 Ohlásenie zmeny v užívani stavby a žiadosť o jej povolenie
23 Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
24 Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
25 Ohlásenie odstránenia informačného reklamného a propagačného zariadenia
26 Návrh na vyvlastnenie
27 Žiadosť o výrub drevín
28 Podmienky zrealizovania konštrukcie vjazdu
29 Správne poplatky od 01.01.2013

Unibuild s.r.o.

+421 948 667 559
unibuild@unibuildsro.sk

Betliarska 12
851 07 Bratislava
Slovensko

logo